*    S T Y L O V Á       R E S T A U R A C E      *   

*    V Ý H L E D     NA     B I O T O P   *

*  pokud hledáte stylovou restauraci na klidném místě, kde se nejen chutně najíte, ale budete obklopeni přírodou -     přijďte k nám - jste u nás vítáni  *

*  hosté mohou využít  naši restauraci, která je propojena s letní terasou, a s  výhledem na biotop i okolní přírodu-kraj pohádky  máje  * 

*  pro pořádání  svateb  či  oslav  mohou hosté  využít nejen restauraci s letní terasou, ale i hotelový park s výhledem na  biotop  *

v y z n á v á m e   : 

  • podstivé vaření z čerstvých surovin
  • klademe  důraz  na  kvalitu
  • naše  kuchyně  získala  ocenění
  • vaříme ze surovin od lokálních  dodavatelů
  • bude se o vás starat náš profesionální tým 
  • naše výsledky mluví za nás - spokojenost hostů je na prvním    místě

*    R E S T A U R A C E   S   T A N E Č N Í M    P A R K E T E m   *   

*  P R O P O J E N A     S    L E T N Í     T E R A S O U  *

*  V Ý H L E D    N A     B I O T O P  +  L E S Y  +   l o u k y    *

   *  m í s t o     P R O    Ž I V O U     H U D B U   lze   i   VE   VENKOVNÍCH      P R O S T O R Á CH  *

♡  DĚLÁME  TO  PRO  VÁS  -  DĚLÁME  TO   podstivě  ♡   RAUTY  NA  MÍRU  ♡   SWEET  BAR   ♡   CATERING   ♡

♡  DĚLÁNO  S  LÁSKOU  ♡   

REZERVUJTE  SI  SVOJI  OSLAVU  ČI  SETKÁNÍ